educatie

Curiozitati din educatia alternativa

Publicat pe Actualizat pe

STIATI CA….

Pedagogia Waldorf a fost iniţiată de Rudolf Steiner, la iniţiativa unui director al unei fabrici de ţigarete, care pe atunci (începutul secolului XX) introducea noţiunea de artă educării sufletului omenesc. Pornind de la viziunea antropologică dezvoltată de Steiner, acest tip de educatie ţine cont de nevoile fiecărui individ, stimulând curiozitatea şi dorinţa de a cunoaşte.

Predarea efectivă devine o artă şi tinde să creeze imagini vizuale care vor duce la abstractizări. Intrebările dascălilor din pedagogia Waldorf erau: ce forţe trăiesc în copil? Ce trăsături volitive posedă copilul, cum este gândirea şi afectivitatea lui? Iar apoi dascălul acţionează în sensul dezvoltării acestora. Sună bine, nu?

Pedagogia Montessori – creată de Maria Montessori ca şi “casa del bambini” care se adresa copiilor de 3-6 ani ai căror parinti erau ocupaţi cu job-ul. Astfel această formă de educaţie perfectiona educaţia parentală şi este o formă de educaţie ecologică. Stilul educaţional este experienţial şi copii sunt absorbiţi de activitatea plină de diversitate şi culoare, activităţi care stimulează libertatea, capacitatea de alegere.

Într-o clasă tip Montessori sunt 4 arii: activităţi practice, stimulare senzorială (se dezvoltă cunoaşterea rafinată şi ascuţirea inteligenţei), activităţi de limbaj şi activităţi matematice (trecerea de la concret la abstract). Astfel părintele şi educatorul devin cele doua vâsle ale unei bărci.

Pedagogia Freinet – creată de Celestin Freinet – un anonim dintr-un sătuc francez care nici nu a văzut roadele întregii sale vieţi, dar a cărui muncă a fost preluată de peste 40 ţări din lume. Principiile lui Freinet sunt următoarele: şcoala centrată pe copil, munca şcolară motivată, activitate personalizată, expresie liberă şi comunicare, cooperare, învăţare prin tatonare experimentală, globalitate a acţiunii educative. Astfel – elevul este o prezenta activa si are analiza critica prin care filtrează informaţiile. Este o pedagogie care responsabilizează, elevul este membru în grup, iar educatorul este mai degrabă un observator şi facilitator.

Step by Step – un program de la 0 la 13 ani, implementat in Romania in 1994 la initţativa fundaţiei Soros. Programul crează temelia atitudinilor, cunoştinţelor şi deprinderilor pentru viitorii adulşi care se vor confrunta cu ritmul rapid al vieţii. Se respectă Drepturile Omului, este centrată pe nevoile şi interesele copilului, pe baza acţiunii, cu implicare la nivel familial, respectarea diversităţii şi incluziunii, posibilitatea de opţiune.

Planul Jena – născut la Universitatea Jena din Germania unde în 1924 profesor Peter Peterson a iniţiat un experiment şcolar. Principii pedagogice: gruparea, activităţile de bază sunt cele care definesc fiinţa umană–conversaţia, jocul, lucrul, serbarea, sala de clasă, grupa şi toate celelalte spaţii sunt spaţii educaţionale; participarea la management, dezvoltarea simţului pentru ordine şi a responsabilităţii pentru spaţiul comun; participarea copiilor în organizarea experienţelor educaţionale şi a activităţii, în amenajarea spaţiului, managementul clasei, stabilirea regulilor etc.

Recomandări bibiliografice:
1. Aldo, Pettini – Freinet şi tehnicile sale, Editura CEDC, Bucureşti, 1992.
2. Ezechil, Liliana; Pedagogie. Fundamente teoretice. Radu, Ion T. – Ediţia a II-a, Editura V&I Integral, Bucureşti, 2002.
3. Montessori, Maria- Copilul fiinţă divină, dar neînţeleasă (pentru părinţi şieducatori), Editura CEDC, Bucureşti, 1991.
4. Montessori, Maria- Descoperirea copilului, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1977.
5. Rădulescu, Mihaela – Pedagogia Freinet. Un demers inovator, Editura Polirom, Iaşi, 1999
6. http://www.stepbystep.ro
7. http://www.waldorf.ro

Drd Liliana Munteanu

Psiholog – Psihoterapeut

http://www.artterapie.ro